prozorist.jpg

Виконання ст. 30 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про освіту»

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію.

2. Заклад освіти, що має ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язаний забезпечувати на веб-сторінках власного сайту (або сайту своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

 • статут закладу освіти;

 • ліцензії на провадження освітньої діяльності;

 • сертифікати про акредитацію освітніх програм;

 • структура та органи управління закладу освіти;

 • кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

 • освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

 • територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (заклад обслуговує всю територію Луцької об’єднаної територіальної громади);

 • мова освітнього процесу (Українська);

 • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

 • матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

 • результати моніторингу якості освіти;

 • річний звіт про діяльність закладу освіти;

 • правила прийому до закладу освіти;

 • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

 • перелік додаткових освітніх та інших послуг (заклад надає освітні послуги в межах програми);

 • інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

  3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

  4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

  5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.